search

Gobelin Kobziarz

Kobziarz (Bagpipe Player) proj. E. Kwasniewska.

Wymiar: 120x70 cm