Kontakt

Spódzielnia Pracy Rekodzieła Ludowego i Artystycznego
im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

31-752 Kraków, ul. Mrozowa 31A

tel./fax +48 12 684 21 60
tel. +48 12 684 22 15

e-mail: biuro@rekodzielo.krakow.pl